video - clips

Liên hệ

NGO PHAT TS CO., LTD. (NPCO)

Head office : 20/4 Nguyen Huu Thoai Str., Ward 19, Binh Thanh Dist.  HCMC, VIETNAM

Điện thoại: +848 3518 0499        Fax: +848  3518 0833

Website: www.npco.vn

PHÒNG GIÁM ĐỐC:

 

   
Ms BETTY HAI DUONG    

Chức vụ:   Director

Mobile:     +84 902.727.686

               +84 906.922.225

Email:       betty@npco.vn

Skype:      bettyduong
   

 

PHÒNG PHÁT TRIỄN KINH DOANH VÀ ĐỐI NGOẠI:

 

   

Mr. VILANO

Mr. PAUL

 

Chức vụ:  Air - Sea Operations Manager

Mobile:     +84 906.633.331

Email:     vilano@npco.vn

             vilanodes@gmail.com

Skype     vilano.desiner

 

Chức vụ:   Oversea & PR. Manager

Mobile:     +84 985.565.385

               +84 909.059.711

Email:        phucdd@npco.vn
 

 

PHÒNG MARKETING & HỔ TRỢ SALES:

 

 

 

 

PHÒNG KẾ TOÁN

 

MS. THANH MAI

Ms. KIM DUNG

Mr. Louis Long

Chức vụ:  Marketing Manager

Mobile:     +84 946 15 88 15

Email:      thanhmai@npco.vn

Skype:      

Chức vụ:   Operations Supervisor

Mobile:     +84 977.841.259

Email:      ops-hcm@npco.vn

Skype      kimdungnpco

Chức vụ:   Accounting Supervisor

Mobile:     +84 974 750 821

Email:      accounting@npco.vn

Skype      louislong

     

PHÒNG CHỨNG TỪ:

 

Hàng Xuất

 

Hàng Nhập

 

  Ms. THU HOA Ms. THU THOAI
 

Chức vụ:  Documentation Supervisor

Mobile:     +84 1653 506 510

Email:      export@npco.vn

Skype      thuhoa102

 

Chức vụ: Documentation Executive

Mobile:     +84 1655 167 178

Email:      import@npco.vn

               ops2-hcm@npco.vn

Skype      ThuThoai Pham

PHÒNG LOGISTICS

 

   

Mr. DANNY (TIEN DUC)

Chức vụ:  Logistics Supervisor

Mobile:     +84 938 147 358

Email:     ops2-hcm@npco.vn

Skype     tienduc16

Mr. THANH QUOC

Chức vụ:  Logistics Executive

Mobile:     +84 907 078 659

Email:     ops2-hcm@npco.vn

Skype    

Mr. THANH LAN

Chức vụ:   Logistics Executive

Mobile:    +84 1653 104 786 

Email:     thanhlan.cdkt@gmail.com

Skype     

     
     
Họ tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Địa chỉ mail *
Chủ đề *
Nội dung *