video - clips

CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI ÚC, NHẬT BẢN VÀ CÁC NỨƠC

( 08-03-2016 - 02:37 PM ) - Lượt xem: 3885

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH GIAO TỚI NHÀ
Door to door delivery
TRỌNG LƯỢNG  USD/KG
CÁC NƯỚC
 (Kg)   HongKong   Taiwan   Australia   India   USA   Denmark   UAE   Rest of 
   Singapore   Indonesia   Japan   SriLanka   Mexico   Sweden   Czech   the World 
   Thailand   Philippines   China   Bangladesh   Canada   Austria   Turkey   
     Malaysia   Newzealand       Finland     
CHỨNG TỪ- DOCUMENT-DOX
           0.5       39.82      40.82      44.31      44.31      44.31      50.99      50.99      50.99
           1.0       43.92      44.92      53.73      53.73      53.73      66.11      66.11      66.11
           1.5       46.99      47.99      62.95      62.95      62.95      76.06      76.06      76.06
           2.0       50.22      51.22      72.17      72.17      72.17      86.01      86.01      86.01
           2.5       56.00      57.00      50.00      77.17      79.17      93.01      93.01      93.01
 HÀNG HÓA -NON DOCUMENT-WPX
          0.50      30.54      34.34      39.17      39.76      39.17      46.68      33.00      54.22
          1.00      35.66      38.64      44.37      47.01      51.63      55.90      41.50      69.54
          1.50      38.49      42.00      50.63      53.99      56.80      65.06      50.00      79.49
          2.00      41.32      45.36      56.89      60.97      61.20      74.22      58.50      89.44
          2.50      44.16      48.72      62.03      67.96      64.73      83.37      67.00      99.38
          3.00      46.49      51.55      67.30      74.35      70.72      92.00      75.50     108.80
          3.50      48.82      54.39      72.57      80.74      76.72     100.63      84.00     118.23
          4.00      51.15      57.22      77.84      87.13      83.53     109.27      92.50     127.65
          4.50      53.48      60.05      83.11      93.52      91.38     117.90     101.00     137.07
          5.00      56.50      62.88      88.38      99.91      97.66     126.53     109.50     146.49
          5.50      61.43      67.72      96.25     108.11     103.95     137.42     116.39     158.11
          6.00      63.63      69.83     101.39     113.57     110.23     145.59     123.28     167.00
          6.50      65.84      71.94     106.53     119.04     116.51     153.76     130.17     175.90
          7.00      68.04      74.05     111.66     124.51     122.79     161.93     137.06     184.79
          7.50      70.24      76.15     116.80     129.98     129.08     170.10     143.95     193.69
          8.00      72.45      78.26     121.94     135.45     135.36     178.27     150.84     202.58
          8.50      74.65      80.37     127.08     140.92     141.64     186.44     157.73     211.47
          9.00      76.85      88.80     132.22     146.38     147.92     194.61     164.62     220.37
          9.50      79.06      90.54     137.36     151.85     154.21     202.78     171.51     229.26
        10.00      81.94      94.25     142.50     157.32     160.00     210.95     178.40     238.16
        11.00      88.00     100.30     147.60     160.40     154.00     223.69     189.40     253.93
        12.00      96.00     106.35     149.97     170.30     156.00     233.70     200.40     266.97
        13.00     104.00     112.40     152.34     180.20     159.90     243.72     211.40     280.02
        14.00     112.00     118.45     154.71     190.10     168.00     253.73     222.40     293.06
        15.00     120.00     124.50     157.08     200.00     172.50     263.74     233.40     306.11
        16.00     128.00     130.20     159.45     208.55     176.00     272.84     245.37     323.24
        17.00     136.00     135.90     166.57     217.10     183.60     282.86     257.34     336.29
        18.00     144.00     141.60     171.00     225.65     185.40     292.87     269.31     349.33
        19.00     152.00     147.30     180.50     234.20     190.00     270.65     281.28     362.38
        20.00     160.00     153.00     190.00     242.75     200.00     282.05     293.25     375.42
        21.00     147.00     157.56     157.50     249.02     168.00     292.87     304.94     394.67
 +21-44         7.00        7.50        8.00      11.86        8.00      13.95      14.52      18.79
 +45-70         5.88        6.71        6.96        9.90        7.71      12.62      13.73      18.04
 +71-99         5.64        6.07        6.47        9.27        7.32      11.80      13.28      17.32
 +100-299         5.36        5.89        6.12        8.86        7.08      11.55      12.98      16.80
Thời gian 2 ngày 2-3 ngày 2-3 ngày 4-5ngày 4-5ngày 3-4 ngày 4-5 ngày 6-7 ngày

Hàng chuyển phát nhanh bằng hàng không (Air Express) :

Trọng lượng tính cước (Charge weight) : là được tính dựa trên hai (02) thông số trọng lượng (Actually Weight) và thể tích (Dimension/Volume)

Actually Weight: Cân nặng thực tế của chứng từ / hàng hóa (1)

Dimension / Volume: Thể tích : (Chiều dài (cm) x Chiều rộng x Chiều cao) / 5000 (2)

Charge Weight được tính là (1) khi (1) > (2) và ngược lại

Cước vận chuyển không bao gồm các phụ phí phát sinh : RAS (Remote Areas Surcharge) - Phí vùng sâu vùng xa , Oversize/Overweight, FDA / Phytosanitary : Kiểm dịch thực vật/thực phẩm...

Thời gian vận chuyển là Working Day - Vì đối với một số nước thứ bảy (Saturday) và chủ nhật (Sunday) là ngày nghỉ.

Thời gian vận chuyển phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện hoạt động chuyến bay, Thời gian thông quan nên thời gian vận chuyển sẽ là tạm thời (Estimate).

Chúng tôi rất mong muốn khách hàng liên hệ trước với chúng tôi để nhận được sự tư vấn cụ thể và báo giá cước chính xác hơn. Tùy thuộc vào thời điểm bay, tính chất mặt hàng và thời gian vận chuyển mà sẽ có cân đối giá cước và tính toán thời gian vận chuyển chính xác hơn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý khách hàng.

Thanks and Regard.

Mr.Trọng Vinh , Phan (Johnathan Phan)

Expert Consultant - Chuyên viên tư vấn

Tel: 0902 919 095+848 6287 1202/ 3518 0499

Email: ops-hcm@npco.vn / johnathanphansg@gmail.com

Skype: johnathanphansg@gmail.com