video - clips

PHÍ GIAO HÀNG TẬN NƠI TỪ HCM - CANADA

( 25-02-2016 - 11:36 AM ) - Lượt xem: 3836

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ HỒ CHÍ MINH ĐI CANADA

I. GIAO HÀNG TẬN NƠI ( DOOR TO DOOR)

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lấy hàng từ nhà chở ra Cảng, đóng gói, đóng kiện, làm thủ tục Hải quan Việt Nam,… giao tới địa chỉ người nhận bên CANADA.

USD800/KHỐI ĐẦU TIÊN

TỪ KHỒI THỨ 2 + USD200/KHỐI

 

II. GIAO HÀNG TỪ CẢNG TỚI CẢNG ( CFS/CFS)

Hàng được giao tới Cảng, Người nhận hàng phải đóng Phụ phí cho Cảng đến, làm thủ tục Hải quan và chở hàng về

 • Cước vận chuyển:
 • TORONTO: USD153/KHỐI
 • VANCOUVER : USD 133/KHỐI
 • MONTREAL: USD 153/KHỐI
 • EDMONTON: USD 193/KHỐI

 

Phí tại Cảng đến khoảng  USD200/Khối

Ví dụ : Phí tại Cảng Toronto:

 • Dock fees are CAD$ 1.50 / cbm
 • Minimum CAD$ 45
 • DDC: USD18/CBM
 • ACI: USD28.5/CBM
 • HDL: USD65/SHPT
 • EXAM: AT COST