video - clips

PHÍ GIAO HÀNG TẬN NƠI TỪ HCM- ÚC

( 24-02-2016 - 11:55 PM ) - Lượt xem: 3631

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ HỒ CHÍ MINH ĐI ÚC

1/ GIAO HÀNG TẬN NƠI ( DOOR TO DOOR)

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lấy hàng từ nhà chở ra Cảng, đóng gói, đóng kiện, làm thủ tục Hải quan Việt Nam,… giao tới địa chỉ người nhận. 

  1. USD850/KHỐI ĐẦU TIÊN

TỪ KHỒI THỨ 2 + USD200/KHỐI

Đối với các Cảng : SYDNEY, MELBOURNE, BRISBANE, ADELAIDE

  1. USD1000/KHỐI ĐẦU TIÊN

TỪ KHỒI THỨ 2 + USD200/KHỐI

Các Cảng: FREMANTLE, Perth

2/ GIAO HÀNG TỪ CẢNG TỚI CẢNG ( CFS/CFS)

Hàng được giao tới Cảng, Người nhận hàng phải đóng Phụ phí tại Cảng đến, làm thủ tục Hải quan và chở hàng về.

  • Cước vận chuyển:
  • ADLAIDE:        USD128/KHỐI
  • BRISBANE:      USD123/KHỐI
  • FREMANTLE: USD123/KHỐI
  • SYDNEY:           USD123/KHỐI
  • MELBOURNE:  USD123/KHỐI
  • Phí tại cảng đến khoảng AUD250/ khối đầu tiên, từ khối thứ 2 + AUD150/khối
  • Phí Hải quan ở Úc khoảng: USD195/ lô hàng.