video - clips

PHÍ KHAI THUÊ THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG XUẤT

( 08-03-2016 - 02:40 PM ) - Lượt xem: 4033

BÁO GIÁ KHAI THUÊ THỦ TỤC HÀI QUAN

 

I/ ĐƯỜNG BIỄN:

 

  • HÀNG KINH DOANH – KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:

 

+ Thủ tục Hải quan cho hàng xuất - nhập khẩu:

Giá chỉ từ 1.000.000vnd/ lô hàng

+ Công bố chất lượng sản phẩm, các thủ tục kiểm dịch, kiểm lâm, xin C/O....cho các loại

mặt hàng

 

  • HÀNG CÁ NHÂN, HÀNG MẨU, QUÀ TẶNG QUÀ BIẾU:

 

 Giá chỉ từ 1.000.000vnd/ lô hàng2-3 khối

 

 

 

II/ HÀNG KHÔNG:

 

+ Thủ tục Hải quan cho hàng xuất - nhập khẩu:

Giá chỉ từ 1.000.000vnd/ lô hàng

 

 

DỊCH VỤ TỐT, THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ TIẾT KIỆM.