video - clips

CHUYỄN TƯỢNG PHẬT NHỰA QUA CHÙA Ở HOUSTON, TX, USA. ( 24/07/2016)

( 20-09-2016 - 11:16 AM ) - Lượt xem: 1234

CHUYỄN TƯỢNG PHẬT NHỰA QUA CHÙA Ở HOUSTON, TX, USA. ( 24/07/2016)

Hàng đóng tại Xưởng sản xuất Củ Chi, Vận chuyển giao tận nơi qua Chùa ở Houston, TX, Mỹ

 

 

Các Tin Tức Khác