video - clips

ĐÓNG HÀNG CHÙA ĐIỀU NGỮ LOS ANGELES 28/04

( 05-05-2016 - 04:28 PM ) - Lượt xem: 1265

Phù điêu luôn được các Chùa dùng để trang trí , làm nổi bật lên nét văn hoa tinh túy của Phật giáo. 

Chùa Điều Ngữ Los Angeles đang trong quá trình sửa sang và chuyển các tấm phù điêu từ VN qua. 

 

 

 

 

Các Tin Tức Khác