video - clips

ĐÓNG HÀNG CHÙA PHÁP BẢO NGÀY 26/04 TẠI CÁT LÁI

( 05-05-2016 - 05:09 PM ) - Lượt xem: 1269

ĐÓNG HÀNG CHÙA PHÁP BẢO NGÀY 26/04 TẠI CÁT LÁI .1 CONTAINER 40'DC tượng Phật và Lư hương đá. 

 Khách hàng ra Cảng đóng hàng khi trời nắng chang chang.

 

 

Các Tin Tức Khác