video - clips

HÌNH ẢNH ĐÓNG HÀNG ĐI JACKSONVILLE, MỸ NGÀY 28/04/2015

( 05-05-2016 - 03:16 PM ) - Lượt xem: 1461

ĐÓNG KIỆN GỖ BẢO VỆ HÀNG HÓA, CHẰNG BUỘC CHẮC CHẮN KHÔNG LÀM XÊ DỊCH HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỄN, DỠ HÀNG VÀ MANG ĐẾN TẬN CHÙA! CHÚNG CON LUÔN LUÔN LÀM THEO VỚI LONG THÀNH TÂM CAO NHẤT, VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT, ĐẢM BẢO HÀNG HÓA ĐẾN CHÙA AN TOÀN! 

 

Hình ảnh đóng hàng container trứơc kỳ nghỉ Lễ 30/4/2016 cho Niệm Sứ Thiền Viện Washington, DC.
 

 

 

 

 

Đóng kiện chắc chắn và cuốn màng co cẩn thận. Sau đó Di chuyển hàng từ kho ra bãi đóng hàng

 

 

 

Bắt đầu đưa hàng vào container

 

 

 

Các kiện hàng được đóng dấu hun trùng và hun trùng cẩn thận các mặt. 

 

Kiện đá to dùng làm chân đế cho tấm phù điêu cổng Chùa. 

 

 

 

Gia cố chằng buộctrước khi đóng vào cont, 

 

 

Hoàn thành 1 contaienr là thế này đây:

 

Các Tin Tức Khác