video - clips

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ CỦA HẢNG HÀNG KHÔNG UPS

( 08-03-2016 - 03:18 PM ) - Lượt xem: 1361

QUY ĐỊNH V/V CHARGE PHÍ CỦA UPS


1. Phí AHC (Additional Handling Charge*).
Charge 5usd ++/ package áp dụng cho một trong các trường hợp:
 Cạnh dài nhất vượt quá 152cm (hoặc cạnh dài thứ 2 vượt 76cm)
(vd : dim : 152/57/28 or 110/76/28)
 Cân nặng (Gross weight) > 32kg
 Kiện hàng đóng bằng gỗ/ kim loại/ xốp,…
 Kiện hàng đóng có hình trụ/ hình tròn, méo mó…
(vd: Hàng đóng bao bố, quấn màn co như lô hàng 176kg lần trước).


2. Phí LPS (Large Package Surcharge)

Charge 50usd ++/ package áp dụng cho một trong các trường hợp:
Công thức: [ Tổng 2 chiều ngắn nhất * 2 + Chiều dài nhất ] = A
(vd: 132/34/21, A = (34+21) x 2 +132 = 242)
Nếu 330 < A < 419
Note: Nếu lô hàng rơi vào trường hợp charge phí LPS thì sẽ không charge phí AHC (nếu có)


3. Phí OMS (Over Maximum Limits Fee)
Charge 100usd ++/ package, áp dụng cho một trong các trường hợp:
 Có một chiều vượt quá 270cm
 A >= 419


4. Phí thay đổi địa chỉ (Address Correction)
Charge 7.5usd++/ package hoặc 35usd++/ shipment nếu địa chỉ phát hàng không đúng với địa chỉ đã cung cấp trên bill.


5. Phí EAS (Extended Area Surcharge), Phí RAS (Remote Area Surcharge):
Phí Vùng sâu vùng xa,
Charge 25usd ++/ shipment (apply for shipment < 50kg),
Charge 0.5usd++/kg (apply for shipment > 50kg)


6. Phí Phát hàng ở địa chỉ cá nhân (Residential Surcharge):
Charge 3usd++/shipment nếu địa chỉ phát hàng nằm trong 1 tòa nhà hoặc một khu dân cư (Áp dụng đối với nước đến là USA và Canada)

 


7. Hàng 1 kiện cân nặng 70kg, không nhận vận chuyển.

Các Tin Tức Khác